Registrace do e-learningu NN Investment Partners

Identifikační číslo fyzické osoby, dle § 24 písm. c) zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech, bylo-li přiděleno.
Jste zaměstnancem investičního zprostředkovatele?
Máte zkoušku odborné způsobilosti?
Jste registrován na ČNB pod výše zmíněným investičním zprostředkovatelem?

Správcem Vašich údajů je společnost NN Investment Partners C.R., a.s., se sídlem Bozděchova 344/2, PSČ 150 00, Česká republika, IČO 25102869, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 4519. Vyplněním a odesláním této registrace berete na vědomí, že aktuální znění Informací o zpracování osobních údajů naleznete zde; znění Informací o zpracování osobních údajů můžeme průběžně a jednostranně měnit.